Coaching med Camilla Auna

Coaching online

Förverkliga dina drömmar och förändra världen.

Camilla Larsson-Auna, certifierad coach, erbjuder dig stöd och vägledning att sortera dina tankar, finna nya vägar, upptäcka dina förmågor, maximera din potential eller lyfta din målbild. Med fokus på nuet och framtiden coachar jag dig i riktning mot dina drömmar och mål.

Coaching för dig som vill:

  • Hitta nya vägar i livet
  • Bryta invanda mönster
  • Uppleva ökad inre och yttre frihet
  • Minska stress och finna inre balans
  • Uppnå nya mål inom yrkeslivet
Camilla Auna Certifierad Coach

Camilla Larsson-Auna
Certifierad & Mental Coach

Människan är förändringsbar. Din mentala inställning och vad du gör har betydelse för hur nöjd, lycklig eller framgångsrik du känner dig i ditt liv. I stort sett kan vi göra vilka personliga förändringar vi vill med kunskap och rätt verktyg En vanlig tanke är att inte tro på att förändring är möjligt, trots vetskapen om att förändringar skulle skapa ett bättre mående. Tankar som dessa kan begränsa och hindra dig att förverkliga dina drömmar. Coaching är en effektiv metod, där dina förmågor framhävs, så att du kan använda dessa på bästa sätt för att hitta din väg mot dina drömmar.

Utifrån min kompetens inom vårdyrket och som psykiatrisjuksköterska, har jag lång erfarenhet av möten med människor i förändring. Jag har mångårig vana av samtal, såväl enskilt som i grupp och har även utbildat personal inom psykisk hälsa och hälsobefrämjande områden.

Camilla Auna Certifierad Coach
Camilla Auna Certifierad Coach

Fånga din dröm

Välkommen att kontakta mig så börjar vi tillsammans din resa mot dina drömmars mål.